Horisont Betong AB – Alla sorters golvgjutning med betong.

logo-betong

Betonggjutning

Genomgående moment av bearbetning av betonggjutning

Det finns flera sätt att gjuta golv på men den vanligaste och den vi använder är med en rotationslaser. Lasern placeras på ett stativ eller monteras på en vägg och skickar ut en laserstråle 360 grader runt den i en horisontell linje. För att mäta höjden på golvet används en lasermottagare monterad på en stav med en platta i botten. Mottagaren talar om för gjutaren vilken höjd betongen har, antingen via signaler eller på en skärm som visar hög, lågt eller rätt höjd.

Den mottagare vi använder oss av har en noggrannhet ned till 0,5 millimeter, rätt utfört kan då golven bli väldigt plana. Innan mätning sker vibreras betongen med hjälp av en vibratorstav. Staven ser till att luft stiger ur betongen och att den fördelar sig runt armeringen och lägger sig plant mot underlaget. Efter vibrering och mätning av höjden utförts ska sedan betongen slodas. 

 

En sloda kan liknas vid en rätskiva med ett längre skaft monterat på mitten. Slodan läggs ut på ytan och gungas medan den dras sakta bakåt för en jämn och slät yta”.

För lutande golv ned mot t.ex. en brunn finns två metoder

Antingen ställer man in lutningen direkt i lasern (mm/m) eller så används en rätskiva för att stocka/dra av ytan mellan högsta punkten och brunnen, rännan eller formen som det ska luta mot.
Ofta tillämpas en kombination av båda teknikerna för bästa resultat. 

Nu är själva gjut delen klar och betongen behöver ligga och ”Brinna” (Härda, torka) tills den blivit så pass hård att den går att bearbeta för hand eller med maskiner. Större betongytor bearbetas med maskiner, glättare medan ytor runt brunnar och t.ex. rör är mer anpassat för handverktyg.

Vi har ett flertal olika maskiner för att få till den finish som beställts. En mindre ”Kantmaskin” används efter väggar eller trånga utrymmen. Den mer traditionella 90cm:s glättaren används så gott som dagligen och passar till de flesta jobben. Vid större ytor kör vi med våra dubbelglättare eller åkglättare som de kallas då man sitter på maskinen och åker fram på betongen.

betonggolv

Tajmingen är A och O under bearbetningen av betongen

Oavsett vilken av maskinerna som används så är principen densamma. I första momentet används en tallrik eller stålskiva under maskinerna. Den river och skurar betongen och trycker ner stenar och jämnar till mindre ojämnheter och luftporer.

Detta moment utförs flera gånger tills man fått en så pass tät, jämn och hård yta att man kan plocka av skurtallriken och börja glätta ytan. När man glättar ytan används bladen eller ”vingarna” under maskinen för att få en finare finish och ett hårdare och starkare golv. 

Man har bara en viss tid på sig från att betongen blandas och är utlagd i formen tills att den är färdigslipad. Under torra och varma perioder som våren och sommaren kan den tiden man har på sig att bearbeta ytan vara väldigt kort. Blåsiga dagar kan även skynda på torkningen av betongen. 

En kunnig och erfaren betong golvläggare kan ”läsa” betongen och vet vilket moment som krävs vid rätt tidpunkt för att säkerställa ett fullgott resultat vid varje projekt.”.

 

Vi på horisont Betong AB vågar säga att vi har den kunskapen och erfarenheten efter årtionden av betonggolv gjutning.

4 skäl att välja oss

Välkommen att kontakta oss för mer information och offert.

Erfarenhet och kunnande

Erfarenhet och kunnande

Erfarenhet av allt från blandning, gjutning och härdning från små till mycket stora entreprenader.

Kvalitet i hela processen

Kvalitet i hela processen

Vi har lång erfarenhet och kunskap kring hur betongens egenskaper används på bästa sätt för ändamålet.

100% nöjd kund

100% nöjd kund

Vi tror på talesättet att “kunden alltid har rätt” när vi lämnar byggarbetsplatsen skall kunden vara nöjd.

Leveranstrygghet från början

Leveranstrygghet från början

Vårt mål är att du som kund ska känna dig trygg i ditt val av våra tjänster.